måndag 8 april 2013

Sist på bollen?

Ja kanske. Men nu har jag i alla fall, via @svenjargen - som lär mig så mycket - hittat appen gFlash+ där man kan träna själv.

Och appen är ju bra. Men samarbetet med kollegor - det är det BÄSTA! För Sven visade inte bara på appen, utan också på de card sets (frågor/svar) som han redan gjort, med viktiga litterära begrepp för steg 1 och idiomatiska uttryck... Och de bara finns! Så mina elever kan använda dem rakt av nu och genast.

Med kollegialt samarbete kan man få mer arbetsmaterial till eleverna för mindre egen arbetsinsats. Det behöver jag. Och för att dra mitt strå till stacken gjorde jag en introfilm till eleverna om hur man kan använda appen (särskilt användbar för svensklärare då, eftersom jag letar upp Svens svenskämnesfrågor). Använd om du vill! Och låt oss göra bra frågor/svar att dela med varandra och våra elever!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar