tisdag 6 mars 2012

Death by powerpoint

Det är snart dags för nationella prov i svenska. Jag skrev just om dagens mest absurda replik, den att vi borde avråda eleverna från att använda pp vid det nationella provet i Svenska 1 eftersom det bara strular med tekniken och dessutom blir elevernas presentationer inte lika bra om de använder pp som när de talar utan. Suck.

Jag tror att det finns en del som vi som undervisar i svenska måste ta på stort allvar i detta.Nu säger instruktionerna till det muntliga provet i Svenska 1 att eleven SKALL använda något slags presentationstekniskt hjälpmedel - som inte behöver vara pp utan kan vara tavlan, overhead, en bild. Eller en prezi... eller något annat. Och om det är så (vilket det alltså otvetydigt är) då får det betydelse för oss lärare att (vare sig vi tycker att det är skoj eller ej). Det betyder nämligen att

1. Vi måste lära eleverna att använda presentationstekniska hjälpmedel på adekvata sätt. 
Och då menar jag lära dem. Jobba med dem. Inte bara skicka hem dem att göra sin pp eller prezi och sen tycka att de inte klarar det så bra och att de använder för många knatterfunktioner.

2. Vi måste själva använda presentationstekniska hjälpmedel på adekvata sätt.
Elever som ser lärare använda tavlan, bilder, film, pp, prezi och andra typer av hjälpmedel får hjälp att se bra exempel. Om vi skärper oss och själva försöker bli bättre i vår användning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar