tisdag 6 mars 2012

Min dagliga uppmaning

På väg hem från ett av Skolverkets möten kring gymnasiegemensamma ämnen cyklade jag förbi en affär med en omistlig dörrmatta. Kanske var det diskussionen om den uppenbara felskrivning som utbildningsdepartementets ingrepp i ämnesplanen i religion resulterat i (jo, vi ska på fullt allvar som ett av de centrala målen i Religion 1 med eleverna avhandla "Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara". I förslaget som gavs regeringen stod det "Dygdetiska". Vad majorens eller hans medarbetare kanske inte förstod var att det blir skillnad när man stryker dygden i sammanhanget. Mina elever tycker att det är jättekul att diskutera oetiska föreställningar.), eller så var det den glada junisolen och hoppet om sommarlov: jag köpte dörrmattan.

Varje dag när jag lämnar hemmet blir jag lite glad av min matta. Den är kanske inte lika bra som en bettskena, men den håller humöret upp i IT-bristens tillvaro. KEEP CALM AND CARRY ON. Här är historien bakom:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar