måndag 14 maj 2012

Att se en text växa fram - TitanPad

Jag testar TitanPad med mina elever - de skriver en gemensam text om idéinnehåll i Doktor Glas i verktyget. Det gemensamma skrivandet syftar till att utveckla skrivförmågan, att faktiskt och praktiskt få sitt eget språk och skrivande läst och diskuterat med någon annan. Som man måste när man skriver tillsammans.

De har bara skrivit en lektion än så länge - och den lektionen ägnades i mycket åt att förklara konceptet, skapa grupper etc. I dag fortsätter vi med full kraft. Men redan nu är det helt fascinerande att se texterna växa fram. Och då menar jag verkligen se, eftersom TitanPad kan visa hur hela texten vuxit fram, med alla förändringar, som en animerad film ungefär. Skrivprocessen syns! Överväganden, felskrivningar, strukturförändringar... allt blir synligt. DET ÄR SÅ GRYMT SPÄNNANDE. I bästa fall kan jag ladda upp en film här (med mina elevers tillstånd) så småningom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar