tisdag 8 maj 2012

Ett brev till tjänstemän med IT-fokus

I dag har två miljöpartister skrivit om IT-utveckling för Stockholms stads skolor - och behovet av en konstruktiv nystart med pedagogiska utvecklingsmål i fokus. www.dagenssamhalle.se Debatt: Nytt IT-system sänker skolan

Det är bra. Att det skrivs och väcks tankar. Jag vet ju att Per Olsson, som är en av dem som skriver, har fått - och uppenbarligen läst - Malmös handlingsplan i ett liknande läge för tre år sedan, den som hänvisas till i texten. Jag vet ju också att alla andra av nämndens politiker fått samma information.

Jag vet dessutom att flera av dem som arbetar på stadens förvaltning med IT-frågor, de som en hjälpsam telefonist i växeln med utgångspunkt från sina listor kunde utröna hade med saken att göra, också har fått samma information. Jag skrev ett mail till dem den 3 april. Det borde vara officiella handlingar (diariefört). För typ sex veckor sedan.

Jag har inte fått något svar. Inte från en enda av de åtta tjänstemän (varav en helt enkelt är chefen för det hele) som fick mailet. Inte ett "tack för visat intresse", inte ett "vi arbetar med detta och har egna planer", inte ett "tack, men nej tack, det här är inget som sådana som du har med att göra". Ingenting. Och jag tror inte att mailet var vare sig osakligt, otydligt eller otrevligt. Döm själva?

Hej,

jag skriver till er angående ett förslag till konstruktivt arbete framåt vad gäller IT-utvecklingen i Stockholms stads skolor, ett förslag som också skickats till politikerna i nämnden med anledning av den diskussion som fördes på nämndmötet den 15 mars angående IT-kostnader och IT-utveckling i stadens skolor.

Ni är säkert väl medvetna om den starka kritik mot nuvarande IT-situation som finns bland stadens gymnasieskolor, både vad gäller kostnader och reella förutsättningar. Ungefär samma situation som Stockholm i dag befinner sig i förelåg i Malmö för drygt tre år sedan. Där tillsattes då, med den uttryckliga avsikten att skapa en IT-struktur som var både för staden kostnadseffektiv och utvecklingsinriktad, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från förvaltningen, politiker och skickliga och intresserade IT-pedagoger. Framgångarna i Malmö har inte låtit vänta på sig. Vi är många som gärna skulle se att Stockholm också utifrån sina unika förutsättningar skapade en sådan utvecklingsgrupp där befintliga problem på nytt genomlyses och en ny utvecklingsstrategi utformas. Jag bifogar det IT-utvecklingsdokument som skapats (och efterlevts) i Malmö stad, samt de kommentarer som rektor Edward Jensinger (ordförande för den utvecklingsgrupp som sedan skapades) bifogat för att dokumentet rätt ska förstås. Detta material har också skickats av Edward Jensinger direkt till nämndpolitikern Per Olsson (mp), det har givits till nämndpolitikern Linda Nordlund (fp) vid ett studiebesök hon gjorde på Östra Real i slutet av mars, och det har skickats till alla politiker i nämnden.

Det är min förhoppning att vi i Stockholm ska arbeta konstruktivt framåt för nya ITlösningar som leder till högre måluppfyllelse i skolan, och jag tror att det sätt Malmö arbetade på skulle kunna vara till stor inspiration och hjälp i arbetet framåt.

Jag ser fram mot att få respons från er på detta.

Med vänlig hälsning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar