tisdag 14 februari 2012

Frustration - förnamnet

Har ägnat förmiddagen (och en del av eftermiddagen) åt att läsa elevtexter om Oryx och Crake. Vi har läst boken i klassen, ägnat en lektion åt att tala om den i klassrummet, och sedan en lektion där eleverna fick skriva. Till boksamtalslektionen hade de var och en i uppgift att välja fyra citat från boken, som de av ett eller annat skäl fastnat för, som de skulle skriva av och lämna in. Till nästa lektion (skrivlektionen) hade jag läst igenom citatvalen, och för varje elev valt ett av de fyra citaten som jag ville att hen skulle skriva om. Jag försökte välja citat som jag kunde se gick att koppla till flera olika teman i boken, och som jag själv blev nyfiken på/av. Det blev därmed i stort sett individuella skrivuppgifter - eftersom alla fick ett "eget citat" att utgå ifrån - med samma grundfråga: varför valde du citatet, och kan du se kopplingar till något eller några av de teman vi diskuterade på lektionen?

Nu har jag alltså läst texter och kommenterat. Det känns dock som om jag har ägnat MINST lika mycket tid åt att klicka i Fronter. Detta obegripliga gränssnitt där man måste klicka, klicka, klicka, klicka, klicka... Varje elevtext innebär MINST 5 olika klick bara för att få fram texten, lämna in kommenterad variant och skriva kommentar. HUR är det möjligt att skapa ett så otroligt tungrott system - och sen inte kunna göra något åt det? Vi har ju haft Fronter i flera år, klagat oss gröna på otympligheterna, och INGET händer.

Det är frustrerande. Förnamnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar