tisdag 14 februari 2012

Nära blodstörtningens gräns

Efter att då ha slagits med Fronter, glatts åt mina elevers framgångar i skriftlig framställning men också sett att det HAR betydelse vilka verktyg man jobbar med, och återigen känt det som så förfärligt orättvist att mina elever inte har vardagstillgång till IT i klassrummet... efter att ha läst om sparbeting på grund av att skolan går back (och då har alltså våra ITkostnade ökat med 3 miljoner sen 2008 - utan att resurserna för eleverna ökat särskilt mycket. Vi HAR projektorer i varje klassrum, det ska framhållas, det är nytt för i år. Men annars...) då läser man följande notis: Stockholms utrullning i mål

"Projektet har mött en hel del intern kritik, framför allt från skolorna, men beskrivs av Stockholms stad som en framgångshistoria." FRAMGÅNGSHISTORIA? "Vissa problem pekas dock ut, bland annat att Volvo IT fått styra upp sin supportverksamhet och sin fakturering, att skolorna haft problem med långa inloggningstider och installation av applikationer, och att vissa av stadens program har fått skrivas om eller köras i Citrix. Dessutom framgår det att det förekommit resursproblem ute på skolorna."

"Enligt staden har projektet gått i mål under budget, 73 miljoner kronor av de 78 budgeterat har förbrukats. Siffran gäller projektet som sådant – hur stor besparing som görs har staden ännu inte presenterat. Vid avtalsskrivningen beräknades värdet till 545 miljoner kronor per år, vilket skulle innebära en besparing på 60 miljoner kronor per år."

Ja, det enda som håller blodstörtningen borta är förvissningen om att staden med självklarhet ser till att de 60 miljoner som sparas på denna fantastiska framgångshistoria med omedelbar verkan skickas ut till de kommunala skolorna så att vi får datorer som fungerar till eleverna. Det ser jag fram mot.

Igår svarade jag på en enkät som Spåket i P1 (lysande program för nördar) la ut om svordomar. Kan svordomar vara befogade kraftuttryck? Jag svarade ja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar