tisdag 21 februari 2012

Så förfärligt orättvist

Jag tycker att det är så FÖRFÄRLIGT orättvist att mina elever inte kommer att få skriva på dator när de gör sina nationella prov i svenska. Att deras handskrivna texter ska jämföras med och bedömas efter samma mall som elever som kan använda ett ordbehandlingsprogram är helt absurt. Och det handlar INTE om stavning eller meningsbyggnadshjälp i första hand, utan om möjligheten att få överblick över texten, att kunna göra strukturförändringar snabbt och att kunna pröva olika dispositionsmodeller med befintlig text - utan att det tar timmar av omskrivningstid.

En som säger att datorn inte skapar bättre text är Torgny Lindgren. Han skriver för hand, har jag läst, och han ändrar knappt ett ord när han väl har skrivit. Nu råkar det vara så att Torgny Lindgren sannolikt är så nära Gud man kommer när det gäller skrivande. Så det som gäller för honom gäller nog inte för de flesta av oss. Och det gäller inte för mina elever. Tekniken är för de flesta vanliga dödliga en kvalitetshöjare - ibland till och med av rang. 

Ofta är det opraktiskt med icketillgång på datorer i skolan. Många gånger är det kvalitetssänkande och motivationshämmande. Vid nationella prov är det dessutom rent och skärt orättvist.

Det tycker jag är skamligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar